KURDICA - Die Kurdische Enzyklopädie  
  Willkommen Home |  Über Kurdica |  Gästebuch |  Sponsoren |  Feedback  
Suchen


Menü

Web-Links

 

Link-Index | Zufall | Neu | Beliebt | Top bewertet ]


Mehmet ERSAL: ALEVİ İNANÇ SİSTEMİNDEKİ RİTÜELİK ÖZEL TERİM

jetzt besuchen | Details | Bewerten ]

Link Detailinformationen

Kategorie: Aufsätze/e-books/PDF-Datein
Beschreibung:

Alevi inanç sistemi, Türk dili ve kültürünün önemli zenginliklerindendir. Geniş bir coğrafyaya yayılan inanç zümresi birçok ritüel ve inanç pratiğini de kendi dinamikleri ile şekillendirmiştir. Bu sayede zengin bir ritüelik terim dünyası da Türk diline ve kültürüne kazandırılmıştır. Alevi inanç sistemine dair ritüelik terimlerin büyük bir çoğunluğu özellikle de inanç sisteminden kaynaklanan gizlilik sebebiyle görsel unsurlarla tespit edilememiştir. Son yıllarda tespit edilen terimleri de Aleviliğin tümüne genellendirme gibi bir hataya düşülmektedir. Oysaki bir köy içerisinde bile aynı terim farklı anlamlandırmalarla kullanılmaktadır. Bu sebeple bir yazma veya bir şiirde geçen ritüelik bir terime yanlış anlamlar yüklenebilmektedir. Bu makalede Alevi inanç sisteminin sır ibadeti olarak kabul edilen musahip cemi ritüeli, dokuz ilde derlediğimiz malzeme paralelinde ritüel sırasına uygun olarak görsel unsurlarla desteklenerek açıklanacaktır. Açıklamalar yapılırken 
aynı inanç pratiğine verilen farklı terminolojik adlandırmalar da verilecektir
aktualisiert am: Dienstag, 27. Dezember 2011
Zugriffe: 784


Link-Änderung vorschlagen | Fehlerhaften Link melden ]

Ist es von Ihnen?
Ermöglichen Sie Ihren Besuchern das Bewerten Ihrer Seite!
Die Artikel sind geistiges Eigentum des/der jeweiligen Autoren,
alles andere © 2008 - 2018 by KURDICA - Die Kurdische Enzyklopädie
Seitenerstellung in 0.0325 Sekunden, mit 18 Datenbank-Abfragen | Kurdistan Online Magazin